HOME
Welcome to Creative Taupo
Nau mai haere mai

E nga reo, e nga mana, nga mataawaka o te motu, nga karanga maha puta noa i te Ao, e mihi ana ki te whenua e tangi ana ki nga tangata, ko rongo te po ko rongo te ao. Nau mai, haere mai, whakatau mai ki Toi o Taupo. Ki te whei ao ki te ao Marama, hui e taiki e!

To the orators, the authorities, the faces of the many canoes of this land, and the peoples of the world, greetings to the earth and special reminiscences to our ancestors. Welcome, welcome, welcome to Creative Taupo. Into the world of light, it is done!

This website has been created as a place for creative people to find help at the touch of a button or a click of a mouse. Here you will find arts news, funding information, local art gallery contacts, youth initiatives, music education opportunities and much more.  

 

 

 

 

 Looking to buy local art  click here